Wijzigingen Woningmarkt 2024

Ontdek de opkomende veranderingen voor huiseigenaren in 2024 met ons overzicht van belangrijke wetswijzigingen. Voor persoonlijk advies over jouw situatie, bel ons direct. Wij zijn er om met je mee te denken.

Ontdek de Nieuwe Woningwaardegrens en NHG Limieten voor 2024

In 2024 verandert de spelregel voor huizenkopers tussen 18 en 35 jaar: de woningwaardegrens stijgt van € 440.000 naar € 510.000. Dit betekent dat je onder bepaalde voorwaarden geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen bij aanschaf van een woning tot deze nieuwe grens.

Let op: de woningwaardegrens omvat de totale waarde van de woning, inclusief aanhorigheden. Als de koopsom inclusief aanhorigheden in 2024 boven € 510.000 ligt, kom je niet in aanmerking voor de startersvrijstelling. Bij woningen op erfpachtgrond wordt ook de gekapitaliseerde canon toegevoegd aan de waarde.

Om van deze verhoging te profiteren, moet het transport na 31 december 2023 plaatsvinden, ongeacht het moment van ondertekening van de koopovereenkomst.

Daarnaast wordt de NHG-grens in 2024 verhoogd

Naar € 435.000, een stijging van € 30.000 ten opzichte van 2023. Voor hypotheekaanvragen met energiebesparende voorzieningen wordt de NHG-grens zelfs verhoogd naar € 461.100. Dit vergroot het bereik van NHG en zorgt ervoor dat een hypotheek met NHG toegankelijk blijft voor veel woningkopers. De provisie voor het afsluiten van een hypotheek met NHG blijft op 0,6% van het hypotheekbedrag.

Belangrijk om te weten is dat de datum van het bindend aanbod leidend is voor NHG. Als het bindend aanbod na 1 januari van een bepaald jaar wordt uitgebracht, gelden de voorwaarden van dat jaar, inclusief kostengrens en borgtochtprovisie.

Vermogensrendementsheffing en Aftrekposten in 2024

In 2027 wordt een nieuwe vermogensrendementsheffing (box 3) ingevoerd. Tot die tijd geldt een overbruggingsperiode, waarbij banktegoeden minder zwaar worden belast dan andere bezittingen. Het tarief in box 3 stijgt naar 36% in 2024, en het heffingsvrije vermogen blijft € 57.000 (€ 114.000 voor fiscale partners).

Aandelen in VvE en aandelen in een vermogensrekening van een notaris worden in 2024 beschouwd als banktegoeden, waardoor ze lager belast worden.

Veranderingen in de Overdrachtsbelasting en Wetgeving in 2024

Goed nieuws voor woningkopers: het tarief voor de overdrachtsbelasting blijft in 2024 ongewijzigd, met algemene tarieven van 10,4%, 2% voor woningen en een startersvrijstelling van 0%.

In 2024 treedt ook de langverwachte Omgevingswet in werking, die wetten voor de fysieke leefomgeving bundelt en moderniseert. Dit heeft gevolgen voor onder andere bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het vergunningstelsel voor bouwen wordt gewijzigd, en het bestemmingsplan wordt vervangen door het omgevingsplan.

Financiële Veranderingen in 2024 en Afschaffing Jubelton

De maximale hypotheekrenteaftrek daalt naar 36,97% in 2024, voornamelijk van toepassing op huiseigenaren in de hoogste belastingschijf. De Hillen-aftrek daalt van 83,34% naar 80,01%, wat betekent dat huiseigenaren onder deze regeling jaarlijks iets meer eigenwoningforfait betalen.

Helaas verdwijnt per 1 januari 2024 de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook wel bekend als de jubelton. In plaats daarvan blijft de reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaan (2024: € 31.813), die ook voor de aankoop van een eigen woning kan worden gebruikt.

Belastingplan 2024 en Wetswijzigingen

Onderdelen van het Belastingplan 2024 bevatten veranderingen in de WOZ-beschikkingen. Het kabinet wil de financiële prikkel wegnemen om namens burgers en bedrijven bezwaarprocedures te starten tegen WOZ-beschikkingen.

Daarnaast wordt voorgesteld een afschrijvingsbeperking voor gebouwen in de inkomstenbelasting in te voeren, vergelijkbaar met de regeling voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Voor de Vennootschapsbelasting blijft het maximale tarief in 2024 25,8%, met een verlaging van de mkb-winstvrijstelling van 14% naar 13,31%.

HUIZEN010 makelaar capelle rotterdam schiedam

Uw makelaar voor regio 010

U wilt uw huis verkopen? Dat begint met het zoeken naar de juiste makelaar en de beste deal.

Er zijn tegenwoordig tal van manieren om uw woning te verkopen. De eerste keuze welke gemaakt moet worden is, zelf verkopen of de makelaar laten verkopen. Beide hebben voor- en nadelen. Gelukkig kunnen wij als HUIZEN010 u beide opties aanbieden. Succesvol uw huis verkopen start met een verkoper of verkooppakket wat bij u past. Rotterdam Ommoord is letterlijk onze achtertuin, hierdoor kunnen we als geen ander van dienst zijn.

Ja! Ik wil een afspraak voor een gratis verkoopscan.

HUIZEN010 makelaars

Voordelen HUIZEN010

Makelaar voor:

Gratis VERKOOPSCAN